: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

ค่าต่อสายด้วยวิธี FUSION SPLICE

...

ค่าเข้าหัวด้วยกาว ST, FC, SC, LC Simplex

...

ค่าเข้าหัวด้วยกาว ST, FC, SC, LC Duplex

...

ค่าเข้าหัว Fast Connector SC Simplex

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 1 U/F.O. Wall Mount Encloser (2 Snap-nI) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 2 U/F.O. Wall Mount Encloser (4 Snap-nI) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 3 U/F.O. Wall Mount Encloser (8 Snap-nI) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 4 U/F.O. Wall Mount Encloser (10 Snap-In) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. Drawer/FDU ขนาด 5 U/F.O. Wall Mount Encloser (12 Snap-In) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. ในตู้ CCTV Cabinet (Outdoor) พร้อมจัดสาย

...

ค่าติดตั้ง F.O. Outdoor Splice Closure หรือ Horizontal Closure (ไม่รวมการลูปสายClosure และค่า Fusion Splice)

...

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)

...

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)

...

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)

...

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)

...

ค่าเข้าสาย Telephone Module / 10 Pair

...

ค่าติดตั้งสาย Jumper Wire ในตู้ Telephone / 1 Pair

...

ค่า TERMINATE ตัวผู้ RJ 11 Telephone

...

ค่า TERMINATE ตัวเมีย RJ 11 Telephone

...

ค่า TERMINATE หัว BNC CONNECTOR

interlink