รายการงานอบรมและสัมมนา


ปฏิทินinterlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [HATYAI]
LCAF
เทรนนิง

23/07/2024

โรงแรม คริสตัลหาดใหญ่

เข้าสถานที่จัดงาน

interlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [KHONKAEN]
LCAF
เทรนนิง

23/07/2024

โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เข้าสถานที่จัดงาน

interlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [RAYONG]
LCAF
เทรนนิง

23/07/2024

Holiday Inn Hotel & Suites Rayong City Centre

เข้าสถานที่จัดงาน

interlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [BANGKOK]
LCAF
เทรนนิง

25/07/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
CABLING CONTEST#12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
CABLING CONTEST#12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คอนเทส

31/07/2024

Online ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom

ออนไลน์

interlink
LINK® Certified Basic LAN Cabling 2024 [BANGKOK]
LCBL
เทรนนิง

02/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
LINK® Certified Basic FIBER OPTIC Cabling 2024 [BANGKOK]
LCBF
เทรนนิง

06/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [RATCHABURI]
LCAF
เทรนนิง

06/08/2024

โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี

เข้าสถานที่จัดงาน

interlink
LINK® Certified Basic Security & Control Cabling 2024 [BANGKOK]
LCBS
เทรนนิง

09/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
LINK® Certified Advanced LAN Cabling 2024 [BANGKOK]
LCAL
เทรนนิง

16/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
LINK® Certified for Solar System 2024 [BANGKOK]
LCSS
เทรนนิง

23/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์

interlink
LINK® Certified Advanced FIBER OPTIC Cabling 2024 [BANGKOK]
LCAF
เทรนนิง

27/08/2024

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (สำนักงานใหญ่) ชั้น 7 ห้องประชุมสุวรรณภูมิ

สถานที่จัดงาน และ ออนไลน์
interlink