: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
UV-9012H-AL-IP55

CCTV OUTDOOR Aluminum CABINET, Two LAYER Door, IP55 H68 x W 50.6 x D27.5 cm

...
SV-2256

Splice Metal Tray of 12 Fiber for CCTV Cabinet

...
CN-61142

LINK 19” NETWORK RACK 42U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 205

...
CN-61145

LINK 19” NETWORK RACK 45U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 220

...
CN-61150

STEEL BASE (Option for Network Rack) ขาเหล็กชนิดฐานแผ่น

...
CN-61158

Vertical Managment (Option for Network Rack42U) รางร้อยสายด้านข้าง

...
CN-61155

Vertical Managment (Option for Network Rack45U รางร้อยสายด้านข้าง

...
CH-10304A

PDU 4 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10306A

PDU 6 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10312A

PDU 12 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10320A

PDU 20 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...
CH-10406

PDU 6 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10412

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10512

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10420

PDU 20 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10806

PDU 6 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10812

PDU 12 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-10820

PDU 20 Universal Outlet (CircuIt Breaker 32A+V-A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12406

PDU 6 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...
CH-12412

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์