: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
SP-2305

ค่าติดตั้งอุปกรณ์ F.O. ในตู้ CCTV Cabinet (Outdoor) พร้อมจัดสาย

...
SP-2500

ค่าติดตั้ง F.O. Outdoor Splice Closure หรือ Horizontal Closure (ไม่รวมการลูปสายClosure และค่า Fusion Splice)

...
SP-2700

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)

...
SP-2702

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย Power Meter, 2 Wavelength (ไม่มีผลทดสอบ, พิมพ์ผลเอง)

...
SP-2900

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Multimode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)

...
SP-2902

ค่าทดสอบสาย FIBER OPTIC ชนิด Singlemode ด้วย OTDR, 2 Wavelength (พร้อมผลทดสอบเป็นเอกสาร, CD)

...
SP-3001

ค่าเข้าสาย Telephone Module / 10 Pair

...
SP-3300

ค่าติดตั้งสาย Jumper Wire ในตู้ Telephone / 1 Pair

...
SP-3002

ค่า TERMINATE ตัวผู้ RJ 11 Telephone

...
SP-3003

ค่า TERMINATE ตัวเมีย RJ 11 Telephone

...
SP-3101

ค่า TERMINATE หัว BNC CONNECTOR

...
SP-3102

ค่า TERMINATE หัวMC4 CONNECTOR