: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 80 Km. For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER , SM 1550 nm 120 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 20 Km For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 20 Km For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km. For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1310 / Rx 1550, 40 Km. For HP , Aruba

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km. For Cisco and All

...

SFP BI-DI TRANSCEIVER, Tx 1550 / Rx 1310, 40 Km. For HP , Aruba

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER, 1000 BaseT For Cisco and All

...

SFP 1.25G TRANSCEIVER, 10/100/1000 BaseT For Cisco and All

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, MM 850 nm, 300 m. For Cisco and All

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, MM 850 nm, 300 m. For HP , Aruba

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, SM 1310 nm, 10 Km For Cisco and All

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, SM 1310 nm, 10 Km For HP , Aruba

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, SM 1550 nm, 40 Km For Cisco and All

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, SM 1550 nm, 80 Km. For Cisco and All

...

SFP+ 10G TRANSCEIVER, 10G BaseT For Cisco and All

...

QSFP+ 40G, Singlemode , 40G BASE-SR4 (MPO) 150m. For Cisco and All

interlink