: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
CK-60003

19” Blanking Panel , Black 3U

...
CK-60004

19” Blanking Panel , Black 4U

...
CK-60005

19” Blanking Panel , Black 5U

...
CK-60006

19” Blanking Panel , Black 6U

...
CK-60007

19” Blanking Panel , Black 7U

...
CK-60008

19” Blanking Panel , Black 8U

...
SP-1001

ค่า TERMINATE ตัวผู้ UTP CAT 5E สวม Lock Boot (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark บนสาย)

...
SP-1003

ค่า TERMINATE ตัวผู้ UTP CAT 6 สวม Lock Boot (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark บนสาย)

...
SP-1007

ค่า TERMINATE ตัวผู้ SHIELD CAT 5E & CAT 6 (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark บนสาย)

...
SP-1008

ค่า TERMINATE ตัวผู้ SHIELD CAT 6A & CAT 8 (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark บนสาย)

...
SP-1009

ค่า TERMINATE ตัวผู้ อื่นๆทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark บนสาย)

...
SP-1101

ค่า TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 5E (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)

...
SP-1103

ค่า TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 6 (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)

...
SP-1105

ค่า TERMINATE ตัวเมีย UTP CAT 6A (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)

...
SP-1107

ค่า TERMINATE ตัวเมีย SHIELD CAT 5E , CAT 6 , CAT 6A & CAT 8 (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)

...
SP-1108

ค่า TERMINATE ตัวเมีย อื่นๆ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ (แถม : สวมป้ายชื่อ Hot Mark และติด FACE PLATE)

...
SP-1201

ค่า TERMINATE , MINI PANEL (Insert & Industrial) (แถม : จัดสายให้ด้านหลัง, สวมป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)

...
SP-1202

ค่า TERMINATE PATCH PANEL CAT 5E 24 P. (แถม : จัดสายให้ด้านหลัง, สวมป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)

...
SP-1203

ค่า TERMINATE PATCH PANEL CAT 5E 48 P. (แถม : จัดสายให้ด้านหลัง, สวมป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)

...
SP-1206

ค่า TERMINATE PATCH PANEL CAT 6 24 P. (แถม : จัดสายให้ด้านหลัง, สวมป้ายชื่อและติดชื่อบนแผง)