: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
UFP360S21-1.5

SC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP320S21-1.5

LC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP360S31-1.5

SC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP320S31-1.5

LC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP9991+

SM / OS2 Simplex , Additional

...
UFP5991+

MM / OM2 Simplex , Additional

...
UFP4991+

MM / OM3 Simplex , Additional

...
UFP3991+

MM / OM4 Simplex , Additional

...
UFP944D31-03

ST - ST Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP944D31-05

ST - ST Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP946D31-03

ST - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP946D31-05

ST - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP948D31-03

ST - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP948D31-05

ST - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP942D31-03

ST - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP942D31-05

ST - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP966D31-03

SC - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP966D31-05

SC - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP966D32-03

SC - SC Patch cord OS2, Duplex, APC-APC Jacket 3mm.

...
UFP966D32-05

SC - SC Patch cord OS2, Duplex, APC-APC Jacket 3mm.