: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
UFC9848MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9860MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9872MA

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9824MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9848MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9860MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9872MAD

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9704A

F.O. MINI ARSS, Armored 4 Core, OS2, 3-twisted Tube 2/3/4,000 M.*

...
UFC9706A

F.O. MINI ARSS, Armored 6 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9712A

F.O. MINI ARSS, Armored 12 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9724A

F.O. MINI ARSS, Armored 24 Core, OS2, 3-twisted Tube 4,000 M.

...
UFC9706MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 6 Core, OS2, Single Jacket 2/3/4,000 M.*

...
UFC9712MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 12 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9724MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9748MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9760MA

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9724MAD

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*

...
UFC9748MAD

F.O. ARSS, Multi-Tube, Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 2/3/4,000 M.*

...
UFC9704MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 4 Core, OS2 2/3/4,000 M.*

...
UFC9706MN

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 6 Core, OS2 4,000 M.