: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

Fire Resistant , Insulated , Non Sheathed 6.0 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 1.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 2.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 4.0 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 6.0 mm2 1 C. Cable

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x24 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll*

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x22 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x22 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x18 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x16 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x14 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll*

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR, OUTDOOR 100 M,500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x18 AWG, 2 PAIR, OUTDOOR 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 4 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 8 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 12 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-PAIR 2 PAIRS (Single Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

interlink