: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 4 Core, OS2 2/3/4,000 M.*

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 6 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 12 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. MINI - ADSS, Multi-Tube, 24 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 6 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 12 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 24 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 48 Core, OS2 4,000 M.

...

F.O. ADSS, Multi-Tube, Single Jacket 60 Core, OS2 4,000 M.*

...

STRANDED, 12F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 24F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 36F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 48F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 72F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 120F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 144F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4/6000 M.*

...

STRANDED, 192F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4000 M.*

...

STRANDED, 216F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4000 M.*

...

STRANDED, 288F AIR BLOWN FIBER CABLE 2/4000 M.*

...

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 1X 12, I.D. 8 MM. 2000.M.*

interlink