: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...

LINK 19” CURVE PERFORATE 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...

LINK 19” NETWORK RACK 42U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 205

...

LINK 19” NETWORK RACK 45U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 220

...

STEEL BASE (Option for Network Rack) ขาเหล็กชนิดฐานแผ่น

...

Vertical Managment (Option for Network Rack42U) รางร้อยสายด้านข้าง

...

Vertical Managment (Option for Network Rack45U รางร้อยสายด้านข้าง

...

PDU 4 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 6 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 12 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 20 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

interlink