: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
UF-H045

ST to SC HYBRID ADAPTER SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UF-H058

SC to FC HYBRID ADAPTER SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UF-H046

ST to SC DUPLEX HYBRID ADAPTER SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UF-H028

LC to FC HYBRID ADAPTER SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UF-H025

LC to SC HYBRID ADAPTER SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UFH3026

2 Port mini Housing Outlet w/o adapter ( ใช้กับ UF-0055SM )

...
UF-1014

4 Port Fiber Termination Box w/o adapter ( ใช้กับ UF-0055SM )

...
UF-3022A

24 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 2 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...
UF-3024A

48 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 4 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...
UF-3027A

72 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 6 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...
UF-3029A

96 Core F.O. Splice Closure, Dome Type (Vertical) / 4 Tray (24F) อุปกรณ์ครบชุด 19 x H41.5 cm.

...
UF-3041

12 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 1 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L21 x W15 x H3.0 cm.

...
UF-3042A

24 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 2 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...
UF-3044A

48 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 4 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...
UF-3047A

72 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 6 Tray (12F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...
UF-3049A

96 Core F.O. Splice Closure, Horizontal Type / 4 Tray (24F) อุปกรณ์ครบชุด L40 x W19 x H12.6 cm.

...
UF-3061A

Spare Splice Tray (Plastic) 12 Fiber used for Dome Closure Spare Part

...
UF-3062A

Spare Splice Tray (Plastic) 24 Fiber used for Dome Closure Spare Part

...
UF-3063A

Spare Splice Tray (Plastic) 12 Fiber used for Horizontal Closure Spare Part

...
UF-3064A

Spare Splice Tray (Plastic) 24 Fiber used for Horizontal Closure Spare Part