: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
TX-1302

UTP CABLE TESTER (NEW BLUE) (เครื่องมิอ TEST สาย UTP) รหัสเดิม US-8010

...
US-8015

NET TONER & PROBE KIT (ตัวส่งสัญญาณหาสาย)

...
US-8012

NET FINDER 25 & TESTER (included 25 remote) (เครื่องหาปลายสาย)

...
UFC9304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9324M

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OS2, Multi-Tube 4,000 M.

...
UFC5304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM2 4,000 M.

...
UFC5324M

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 24 Core, LSZH-FR, OM2, Multi-Tube 4,000 M.*

...
UFC4304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.*

...
UFC4306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC4312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC3304

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 4 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.*

...
UFC3306

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 6 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...
UFC3312

F.O. Outdoor / Indoor, All-Dielectric 12 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...
UFC9304A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH - FR, OS2 4,000 M.*

...
UFC9306A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH - FR, OS2 4,000 M.

...
UFC9312A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH - FR, OS2 4,000 M.