: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

ผลการค้นหา LINK

...
UFH9301R

FTTx ROUND 1C, LSZH (Distribution) 1,000 M.R

...
UFH9302R

FTTx ROUND 2C, LSZH (Distribution) 1,000 M.R

...
UFH9301RA

FTTx ROUND ARMORED 1C, LSZH (Distribution) 1,000 M.R

...
UFH9302RA

FTTx ROUND ARMORED 2C, LSZH (Distribution) 1,000 M.R

...
UFH9501R

FTTx ROUND 1C, Stranded Drop Cable, LSZH (TOT & NT Compatible) 1,000 M.R

...
UFH9502R

FTTx ROUND 2C, Stranded Drop Cable, LSZH (TOT & NT Compatible) 1,000 M.R

...
UFH9501R-TOT

FTTx ROUND 1C, Stranded Drop Cable, FR-PE (TOT & NT Approved) 1,000 M.R

...
UFH9502R-TOT

FTTx ROUND 2C, Stranded Drop Cable, FR-PE (TOT & NT Approved) 1,000 M.R

...
UFH9501RA

FTTx ROUND 1C, Stranded Drop Cable, FR-PE (TOT & NT Compatible) 1,000 M.R

...
UFH9501RA-TOT

FTTx ROUND ARMORED 1C, Solid Drop Cable LSZH (TOT & NT Approved) 1,000 M.R

...
UFH9502RA-TOT

FTTx ROUND ARMORED 2C, Solid Drop Cable LSZH (TOT & NT Approved) 1,000 M.R

...
UFP966S42-03-OI

OFTK, SC/APC to SC/APC Indoor/Outdoor Patch cord 3.5mm, SM G.657B3, LSZH ,3M .R

...
UF-4082A

FDU SLIDE 12- 24C, Slide w/Cover, Rack Mount, w/Tray & Acc. , Unload

...
UF-4084A

FDU SLIDE 24- 48C, Slide w/Cover, Rack Mount, w/Tray & Acc. , Unload

...
UF-4086A

FDU SLIDE 48- 72C, Slide w/Cover, Rack Mount, w/Tray & Acc. , Unload

...
UF-4089A

FDU SLIDE 72- 96C, Slide w/Cover, Rack Mount, w/Tray & Acc. , Unload

...
UF-4102A

FDU SLIDE 120-144C, Slide w/Cover, Rack Mount, w/Tray & Acc. , Unload

...
UFH3112

12-24F , FTTx Terminal ENCLOSURE w/12 SC/APC Adapter & Pigtail

...
UFH3114

24-48F , FTTx Terminal CABINET w/0 Adapter & Pigtail

...
UFH3001

FTTX Junction Box (กล่องพักสายสำ?หรับต่อสาย FTTX จาก ภายนอก) ตู้ต่อสายหน้าบ้าน