: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


ผลการค้นหา LINK


...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM5 Patch Cord 2 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM5 Patch Cord 3 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OM5 Patch Cord 5 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OS2 Patch Cord 1 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OS2 Patch Cord 2 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OS2 Patch Cord 3 m.

...

LC to LC Uniboot Duplex Data Center OS2 Patch Cord 5 m.

...

10G SFP+ Passive Copper Cable Assembly 1 Meter

...

10G SFP+ Passive Copper Cable Assembly 3 Meter

...

10G SFP+ Passive Copper Cable Assembly 5 Meter

...

10G SFP+ Passive Copper Cable Assembly 7 Meter

...

40G QSFP+ Passive Copper Cable Assembly 1 Mete r

...

40G QSFP+ Passive Copper Cable Assembly 3 Meter

...

40G QSFP+ Passive Copper Cable Assembly 5 Meter

...

40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Fanout Passive Copper Cable Assembly 1 Meter

...

40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Fanout Passive Copper Cable Assembly 3 Meter

...

40G QSFP+ to 4x10G SFP+ Fanout Passive Copper Cable Assembly 5 Meter

...

100G QSFP28 Passive Copper Cable Assembly 1 Meter

...

100G QSFP28 Passive Copper Cable Assembly 3 Meter

...

10G SFP+ Active Optical Cable Assembly 1 Meter

interlink