: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th
...
เกี่ยวกับเรา

...

    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ILINK เปิดดำเนินงานมาแล้วกว่า 37 ปี โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้นำเทคโนโลยีสาย LAN (สายสัญญาณเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์แบบ Ethernet) เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นรายแรกเมื่อ 37 ปีที่แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ที่ต้องการจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย จึงได้ทุ่มเทและบุกเบิกธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ โดยเน้นขายส่งให้กับดีลเลอร์ (Dealer) ผู้รับเหมาวางระบบคอมพิวเตอร์ (SI) ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และร้านค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสารโดยทั่วไป โดยได้ขยายสำนักงานสาขาไปยังภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคใต้ (จังหวัดสงขลา) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) และภาคตะวันออก (จังหวัดระยอง) อีกทั้งยังได้จัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์พัฒนาสินค้า (R&D Center) ของตัวเองเพื่อให้บริการที่ดีกว่า ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย


...

    ปัจจุบัน ILINK มีลูกค้ากว่า 30,000 รายที่เป็นดีลเลอร์ (Dealer) ผู้ซึ่งนำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่ายต่อหรือรับเหมาติดตั้งให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังได้ขยายธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยวางแผนที่จะขยายตลาดต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ ในแถบอาเซียนต่อไป
    และเพื่อขยายฐานธุรกิจให้เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน ผู้บริหารรุ่นใหม่ยังได้นำจุดแข็งของการที่บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไปต่อยอด โดยได้ก่อตั้ง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) : ITEL (บริษัทย่อย) ด้วยการนำสายสัญญาณที่จำหน่ายไปก่อสร้างเป็นโครงข่ายใยแก้วนำแสง ผสมผสานระหว่างโครงข่ายตามเส้นทางของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงข่ายตามเส้นทางถนนผ่านเสาไฟฟ้าทั่วประเทศไทย เพื่อให้บริการธุรกิจด้านโทรคมนาคม และได้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโทรคมนาคมกับ กสทช. โดยเปิดให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านโครงข่าย (Data Service) อีกทั้งยังได้สร้างศูนย์เก็บข้อมูล (Data Center) เพื่อให้บริการลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าที่มีสาขา โดยเน้นการให้บริการที่ดีกว่า และการรับประกัน SLA 99.99% (Service Level Agreement)


...

    จากความไว้วางใจของลูกค้าภาครัฐ ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่แข็งแกร่ง จึงได้ขยายธุรกิจวิศวกรรมโครงการ โดยเริ่มจากการเป็นผู้รับเหมา Turnkey งานก่อสร้างโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง ต่อเนื่องไปสู่งานวิศวกรรมโครงการก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูงใต้ทะเล (Submarine Cable) และงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงทั้งใต้ดิน (Underground Cable) และบนดิน (Transmission Line) รวมถึงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการรับงานโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นหลัก และจะดำเนินงานในนามของบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง : IPOWER (บริษัทย่อย)
    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) : [กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ] ประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution Business) ซึ่งเป็นธุรกิจบุกเบิก สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และมีกำไรสม่ำเสมอ 2. ธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center Business) ซึ่งมีการเติบโตที่โดดเด่น และปัจจุบันได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อว่า ITEL และ 3. ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey Engineering Business) ซึ่งมุ่งเน้นการรับงานโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความเชี่ยวชาญจากภาครัฐเป็นหลัก
...


...
...
...
...interlink