: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

GERMANY RACK


...
G1-60406

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 32.0

...
G1-60409

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 45.5

...
G1-60412

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 59.0

...
G1-60506

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 32.0

...
G1-60509

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 45.5

...
G1-60512

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 59.0

...
G1-60606

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 32.0

...
G1-60609

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 45.5

...
G1-60612

19” GERMAN WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 59.0

...
G1-60406F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U,ลึก 40 cm. 60 x 40 x 32.0

...
G1-60409F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U,ลึก 40 cm. 60 x 40 x 45.5

...
G1-60412F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U,ลึก 40 cm. 60 x 40 x 59.0

...
G1-60506F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 32.0

...
G1-60509F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 45.5

...
G1-60512F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 50 cm. 60 x 50 x 59.0

...
G1-60606F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 6U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 32.0

...
G1-60609F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 9U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 45.5

...
G1-60612F

19” GERMAN FRONT PERF. WALL RACK 12U, ลึก 60 cm. 60 x 60 x 59.0

...
G1-60406P

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 32.0

...
G1-60409P

19” GERMAN PERFORATED WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 45.5
interlink