: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

GERMANY RACK


...
G7-00002

AC POWER DISTRIBUTION 2 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 2 Outlet)

...
G7-00004

AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 4 Outlet)

...
G7-00004B

AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 4 Outlet) สีดำ

...
G7-00006

AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 6 Outlet)

...
G7-00006B

AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 6 Outlet) สีดำ

...
G7-00008

AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 8 Outlet)

...
G7-00008B

AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 8 Outlet) สีดำ

...
G7-00012

AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 12 Outlet)

...
G7-00012B

AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 12 Outlet) สีดำ

...
G7-00020

AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 20 Outlet)

...
G7-00020B

AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 20 Outlet) สีดำ

...
G7-00112

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB

...
G7-00112B

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB สีดำ

...
G7-00120

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB

...
G7-00120B

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB สีดำ

...
G7-05112

THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ ชุดเทอร์โมสตัด

...
G7-05112B

THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ ชุดเทอร์โมสตัด สีดำ

...
G7-01025

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน)

...
G7-01025B

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน) สีดำ

...
G7-02045

FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน)
interlink