: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


GERMANY RACK...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 60 x 139

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 60 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 80 x 139

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 80 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 90 x 139

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 90 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 100 x 139

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 100 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 110 x 139

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 110 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 120 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 45 U 60 x 120 x 218.5

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 80 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 90 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 100 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 110 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 120 x 205

...

19” GERMAN DATA CENTER RACK 45 U 80 x 120 x 218.5

...

19” GERMAN WALL RACK 6U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 32.0

...

19” GERMAN WALL RACK 9U, ลึก 40 cm. 60 x 40 x 45.5

interlink