: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

GERMANY RACK


...
G4-81042

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (80 x 100 cm.) Two-Tone White-Gray 80 x 100 x 205

...
G4-81142

19” GERMAN SERVER RACK 42U, (80 x 110 cm.) Two-Tone White-Gray 80 x 110 x 205

...
G4-81242

19” GERMAN SERVER RACK 45U, (80 x 120 cm.) Two-Tone White-Gray 80 x 120 x 205

...
G4-81145

19” GERMAN SERVER RACK 45U, (80 x 110 cm.) Two-Tone White-Gray 80 x 110 x 218.5

...
G8-60627DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 60 x 139

...
G8-60642DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 60 x 205

...
G8-60827DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 80 x 139

...
G8-60842DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 80 x 205

...
G8-60927DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 90 x 139

...
G8-60942DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 90 x 205

...
G8-61027DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 100 x 139

...
G8-61042DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 100 x 205

...
G8-61127DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 27 U 60 x 110 x 139

...
G8-61142DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 110 x 205

...
G8-61242DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 60 x 120 x 205

...
G8-61245DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 45 U 60 x 120 x 218.5

...
G8-80842DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 80 x 205

...
G8-80942DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 90 x 205

...
G8-81042DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 100 x 205

...
G8-81142DDB

19” GERMAN DATA CENTER RACK 42 U 80 x 110 x 205
interlink