: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIRE ALARM CABLE...

FIRE RESISTANT CABLE , UNSHIELD 2 x 6.0 mm2 9 AWG 500 M/Roll*

...

Fire Resistant , SHIELD 2 X 1.5 mm2 1 P. Cable 500* M. /Roll

...

Fire Resistant , SHIELD 2 X 2.5 mm2 1 P. Cable 500* M. /Roll

...

Fire Resistant , SHIELD 2 X 4.0 mm2 1 P. Cable 500* M. /Roll

...

Fire Resistant , SHIELD 2 X 6.0 mm2 1 P. Cable 500* M. /Roll

...

Fire Resistant , Insulated , Non Sheathed 1.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Non Sheathed 2.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Non Sheathed 4.0 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Non Sheathed 6.0 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 1.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 2.5 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 4.0 mm2 1 C. Cable

...

Fire Resistant , Insulated , Sheathed 6.0 mm2 1 C. Cable

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x24 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll*

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x22 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x22 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x18 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

interlink