: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIRE ALARM CABLE...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x16 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x14 AWG, 2 PAIR 500 M/ Roll*

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR, OUTDOOR 100 M,500 M/ Roll

...

BAS, TWISTED PAIR SHIELD 4x18 AWG, 2 PAIR, OUTDOOR 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 4 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 8 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-CORE 12 CORE (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-PAIR 2 PAIRS (Single Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-PAIR 2 PAIRS (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-PAIR 4 PAIRS (Single Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

MULTI-PAIR 4 PAIRS (Double Shield), 24 AWG 500 M/ Roll

...

LiYCY 2 x 0.25 mm2 (24 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 2 x 0.34 mm2 (22 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 2 x 0.5 mm2 (20 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 2 x 0.75 mm2 (19 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 2 x 1.0 mm2 (18 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 2 x 1.5 mm2 (16 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 4 x 0.25 mm2 (24 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 4 x 0.34 mm2 (22 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

...

LiYCY 4 x 0.5 mm2 (20 AWG) CONTROL CABLE 500* M. /Roll

interlink