: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIRE ALARM CABLE...

FIRE ALARM, SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR, FPL 100M,500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR, FPL 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR, FPL 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x12 AWG, 1 PAIR, FPL 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR, FPLR, Riser Grade 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR, FPLR, Riser Grade 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR, FPLR, Riser Grade 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x12 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x18 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x16 AWG, 1 PAIR, PE , OUTDOOR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, SHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR, PE , OUTDOOR 500 M/ Roll

...

FIRE ALARM, UNSHIELD 2x14 AWG, 1 PAIR, PE , OUTDOOR 500 M/ Roll

...

FIRE RESISTANT CABLE , UNSHIELD 2 x 1.5 mm2 15 AWG 500 M/Roll

...

FIRE RESISTANT CABLE , UNSHIELD 2 x 2.5 mm2 13 AWG 500 M/Roll

...

FIRE RESISTANT CABLE , UNSHIELD 2 x 4.0 mm2 11 AWG 500 M/Roll*

interlink