: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

...

The Expertise Start here! เพราะมืออาชีพ เริ่มต้นที่นี่ รวมคอร์สการเรียนรู้ 2024

tips and trick
09/01/2024

  The Expertise Start here! เพราะมืออาชีพ เริ่มต้นที่นี่ ตอกย้ำความเป็นเบอร์ 1  ทั้งด้านสินค้า และบริการ ด้วย 8 หลักสูตรฝึกอบรมใหม่ล่าสุด ปี 2024 พร้อมอัปเดตทุกเนื้อหา การันตีคุณภาพด้วยใบ CERTIFICATE  จาก LINK พร้อมถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีระบบเครือข่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ครบทุก Solution รองรับการใช้งานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต แบบเจาะลึกทุกรายละเอียด โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น จนถึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตร LINK® Certified Basic Course

  • LINK® CERTIFIED  BASIC LAN CABLING  (LCBL)


เรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล มาตรฐานการออกแบบ Open Cabling เบื้องต้น เรียนรู้ถึง สายสัญญาณนระบบ LAN ประเภทต่างๆ, การเลือกใช้สายสัญญาณและอุปกรณ์ในระบบ LAN รายละเอียดสินค้าต่างๆ ทั้งระบบ


  • LINK® CERTIFIED  BASIC FIBER OPTIC  CABLING  (LCBF)

เรียนรู้ โครงสร้าง พื้นฐานด้านดิจิทัล มาตรฐานการออกแบบ Open Cabling เบื้องต้นสำหรับเครือข่าย Fiber Optic เรียนรู้ถึงสายสัญญาณเส้นใยแก้วนำเเสง, ชนิดและประเภทของสาย การเลือกใช้สาย สัญญาณและอุปกรณ์ในระบบ Fiber Optic ส่วนประกอบของระบบ เครื่องมือต่างๆ


  • LINK® CERTIFIED  BASIC SECURITY & CONTROL CABLING (LCBS)


เรียนรู้ พื้นฐานความสำคัญระบบข่ายสายสัญญาณ ความสำคัญ ของโครงสร้างพื้นฐานด้าน Security & Control มาตรฐานการออกแบบ Open Cabling  เบื้องต้น เรียนรู้ถึงสายสัญญาณนระบบ Security & Control, การเลือกใช้สายสัญญาณใน ระบบ Security & Control รายละเอียดสินค้าต่างๆ ทั้งระบบ


หลักสูตร LINK® Certified Advanced Course (w/ Workshop)

  • LINK® CERTIFIED  ADVANCED LAN  CABLING (LCAL)

เรียนรู้ ระบบข่ายสายสัญญาณแบบเจาะลึก ทั้งเรื่อง มาตรฐานการออกแบบ Open Cabling และมาตรฐานการติดตั้งสายสัญญาณในระบบ LAN เรียนรู้รายละเอียดด้านเทคนิค วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบ การวัดและทดสอบสายสัญญาณ ตามมาตรฐาน เพื่อที่จะได้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสายสัญญาณ


  • LINK® CERTIFIED  ADVANCED FIBER OPTIC  CABLING (LCAF)


เรียนรู้ มาตรฐานการออกแบบ Open Cabling แบบเจาะลึก มาตรฐาน รายละเอียดคุณสมบัติด้านเทคนิคของ Fiber Optic เทคโนโลยีระบบเครือข่ายใน DATA Center (MPO), เทคโนโลยี FTTx/FTTR (PON) และส่วนประกอบของระบบ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน Fiber Optic


  • LINK® CERTIFIED FOR  SOLAR CABLING SYSTEM (LCSS)


เรียนรู้ ในมาตรฐานการออกแบบ ระบบ Solar System จนถึง แนวทางการนำไปประยุกต์ใช้งาน การเลือกใช้ สาย หัวต่อ เครื่องมือ ส่วนประกอบต่างๆใน ระบบ Solar System


หลักสูตร LINK® Solution Course (w/ Workshop)

  • LINK® Certified for CCTV System (Outdoor/Indoor Solution) #LCCS


มีความรู้ความเข้าใจในระบบกล้องวงจรปิด รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ เลือกใช้อุปกรณ์ในระบบกล้องวงจรปิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถออกแบบ และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งในอาคาร/นอกอาคาร ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ต่อยอดกับงาน เครือข่ายกล้องวงจรปิดที่ซับซ้อนได้


  • LINK® CERTIFIED FOR INTELLIGENT BUILDING SOLUTION (LCIS)


เรียนรู้ พื้นฐานการทำงานของอุปกรณ์ Network Switch และ PoE Industrial Switch ที่ใช้ในงานระบบเครือข่าย ภายใน,ภายนอกอาคาร หรือในกลุ่มงาน อุตสาหกรรม งานระบบความปลอดภัย งานระบบสื่อสารไร้สาย เรียนรู้และเข้าใจอุปกรณ์แปลงสัญญาณ อุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สาย(ACCESS POINT)

ข่าวสารและกิจกรรม Tips and Trick


interlink