: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


GERMANY RACK...

THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ ชุดเทอร์โมสตัด สีดำ

...

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน)

...

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน) สีดำ

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน)

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน) สีดำ

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน)

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน) สีดำ

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. 100 cm (ถาดยึดน็อต4ด้าน)

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. 100 cm (ถาดยึดน็อต4ด้าน) สีดำ

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 95 cmo. for RACK 110 cm. ,120 cm (ถาดยึดน็อต4ด้าน)

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 95 cmo. for RACK 110 cm. ,120 cm (ถาดยึดน็อต4ด้าน) สีดำ

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm. (ถาดสไลด์)

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm. (ถาดสไลด์) สีดำ

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. (ถาดสไลด์)

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 65 cm. for RACK 80 cm. (ถาดสไลด์) สีดำ

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. ,100 cm (ถาดสไลด์)

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 75 cm. for RACK 90 cm. ,100 cm (ถาดสไลด์) สีดำ

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm. ,120 cm (ถาดสไลด์)

...

SLIDE COMPONENT SHELF Deep 95 cm. for RACK 110 cm. ,120 cm (ถาดสไลด์) สีดำ

...

1 x 4” HEVAY DUTY FAN ( 2 Ball Bearing พรอ้มหน้ากาก ABS และสายไฟ 1.8 เมตร) New Speed

interlink