: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFP362D31-05

SC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP322D31-03

LC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP322D31-05

LC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP362D21-03

SC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP362D21-05

SC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP322D21-03

LC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP322D21-05

LC - LC Patch cord OM4, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP566S31-03

SC - SC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP566S31-05

SC - SC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP562S31-03

SC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP562S31-05

SC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP522S31-03

LC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP522S31-05

LC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP566S21-03

SC - SC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP566S21-05

SC - SC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP562S21-03

SC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP562S21-05

SC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP522S21-03

LC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP522S21-05

LC - LC Patch cord OM2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP466S31-03

SC - SC Patch cord OM3, Simplex, UPC-UPC Jacket 3mm.