: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFP922S21-05

LC - LC Patch cord OS2, Simplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP9991S+

SM / Simplex, Additional

...
UFP9991D+

SM / OS2 Duplex, Additional

...
UFP544D31-03

ST - ST Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP544D31-05

ST - ST Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP546D31-03

ST - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP546D31-05

ST - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP542D31-03

ST - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP542D31-05

ST - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP566D31-03

SC - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP566D31-05

SC - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP562D31-03

SC - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP562D31-05

SC - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP522D31-03

LC - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP522D31-05

LC - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP544D21-03

ST - ST Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP544D21-05

ST - ST Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP546D21-03

ST - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP546D21-05

ST - SC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP542D21-03

ST - LC Patch cord OM2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.