: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 3 M.

...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 5 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 3 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 5 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 3 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM3, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 5 M.

...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 3 M.

...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 5 M.

...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 3 M.

...

SC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 5 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 3 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 3mm. LENGTH 5 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 3 M.

...

LC /UPC - LC /UPC Patch cord OM4, Simplex Jacket 2mm. LENGTH 5 M.

...

MM / OM2 Duplex, Additional

...

MM / OM3 Duplex, Additional

...

MM / OM4 Duplex, Additional

...

MPO FIBER PATCH PANEL , 3 x LGX SLOT , SLIDE ถาด Slide 3 ช่อง LGX

...

OM3 , 12C MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

...

OM3 , 24C, 2 X MPO - LC CASSETTE LGX, Snap-In ตลับ MPO - LC

interlink