: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFP540S01-1.5

ST Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP560S01-1.5

SC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP520S01-1.5

LC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP540S21-1.5

ST Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP560S21-1.5

SC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP520S21-1.5

LC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP540S31-1.5

ST Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP560S31-1.5

SC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP520S31-1.5

LC Pigtail MM/OM2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP460S01-1.5

SC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP420S01-1.5

LC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP460S21-1.5

SC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP420S21-1.5

LC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP460S31-1.5

SC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP420S31-1.5

LC Pigtail MM/OM3, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP360S01-1.5

SC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP320S01-1.5

LC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP360S21-1.5

SC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP320S21-1.5

LC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP360S31-1.5

SC Pigtail MM/OM4, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.