: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFP968D31-05

SC - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP968D36-03

SC - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-APC Jacket 3mm.

...
UFP968D36-05

SC - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-APC Jacket 3mm.

...
UFP962D31-03

SC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP962D31-05

SC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP988D31-03

FC - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP988D31-05

FC - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP988D32-03

FC - FC Patch cord OS2, Duplex, APC-APC Jacket 3mm.

...
UFP988D32-05

FC - FC Patch cord OS2, Duplex, APC-APC Jacket 3mm.

...
UFP922D31-03

LC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP922D31-05

LC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP982D31-03

FC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP982D31-05

FC - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 3mm.

...
UFP944D21-03

ST - ST Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP944D21-05

ST - ST Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP946D21-03

ST - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP946D21-05

ST - SC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP948D21-03

ST - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP948D21-05

ST - FC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.

...
UFP942D21-03

ST - LC Patch cord OS2, Duplex, UPC-UPC Jacket 2mm.