: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UF-4119A

F.O. OUTDOOR TERMINAL 72-96F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...
UF-4120A

F.O. OUTDOOR TERMINAL 120F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...
UFP940S01-1.5

ST Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP960S01-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP960S02-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 900 μm

...
UFP920S01-1.5

LC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP980S01-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 900 μm

...
UFP980S02-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 900 μm

...
UFP940S21-1.5

ST Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP960S21-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP960S22-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP920S21-1.5

LC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP980S21-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP980S22-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 2.0 mm.

...
UFP940S31-1.5

ST Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP960S31-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP960S32-1.5

SC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP920S31-1.5

LC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP980S31-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, UPC 1.50 m. 3.0 mm.

...
UFP980S32-1.5

FC Pigtail SM/OS2, Simplex, APC 1.50 m. 3.0 mm.