: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 12-24F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 24-48F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 48-72F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 72-96F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

F.O. OUTDOOR TERMINAL 120F, CABINET, Unload Snap - In Adapter

...

ST /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 3.0 mm.

...

ST /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 2.0 mm.

...

ST /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 900 μm.

...

SC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 3.0 mm.

...

SC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 2.0 mm.

...

SC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 900 μm.

...

SC /APC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 3.0 mm.

...

SC /APC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 2.0 mm.

...

SC /APC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 900 μm.

...

LC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 3.0 mm.

...

LC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 2.0 mm.

...

LC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 900 μm.

...

FC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 3.0 mm.

...

FC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 2.0 mm.

...

FC /UPC Pigtail SM/OS2, Simplex, 1.50 m. 900 μm.

interlink