: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UF-2266

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, SC 12 F)

...
UF-2166SM

3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, SC 6 F)

...
UF-2166SM-APC

3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & APC.) (แผง SNAP SM, SC 6 F)

...
UF-2266SM

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, SC 12 F)

...
UF-2266SM-APC

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & APC.) (แผง SNAP SM, SC 12 F)

...
UF-2188SM

6 FC Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, FC 6 F)

...
UF-2288SM

12 FC Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, FC 12 F)

...
UF-2122

3 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, LC 6 F)

...
UF-2222

6 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, LC 12 F)

...
UF-2122SM

3 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, LC 6 F)

...
UF-2222SM

6 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, LC 12 F)

...
UF-2200

BLANK Snap-In Adapter PLATE (เป็นแผง Aluminium ไม่ใช่แผ่นเหล็ก) (แผงเปล่าปิดช่องว่าง)

...
UF-0044

ST ADAPTER, Coupling MM, PB Sleeve Metal Housing

...
UF-0044SM

ST ADAPTER, Coupling SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...
UF-0044SQ

ST ADAPTER, Coupling, Flange Type SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

...
UF-0055SM

SC SIMPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

...
UF-0055SM/APC

SC SIMPLEX ADAPTER,APC SM, Ceramic Sleeve Green Housing

...
UF-0066

SC DUPLEX ADAPTER, MM, PB Sleeve Ivory Housing

...
UF-0066SM

SC DUPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

...
UF-0066SM/APC

SC/APC DUPLEX ADAPTER,SC/APC, Ceramic Sleeve Green Housing