: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, SC 6 F)

...

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, SC 12 F)

...

3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, SC 6 F)

...

3 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & APC.) (แผง SNAP SM, SC 6 F)

...

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, SC 12 F)

...

6 SC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & APC.) (แผง SNAP SM, SC 12 F)

...

6 FC Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, FC 6 F)

...

12 FC Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, FC 12 F)

...

3 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, LC 6 F)

...

6 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (MM.) (แผง SNAP MM, LC 12 F)

...

3 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, LC 6 F)

...

6 LC Duplex Snap-In Adapter PLATE (SM & MM.) (แผง SNAP SM, LC 12 F)

...

BLANK Snap-In Adapter PLATE (เป็นแผง Aluminium ไม่ใช่แผ่นเหล็ก) (แผงเปล่าปิดช่องว่าง)

...

ST ADAPTER, Coupling MM, PB Sleeve Metal Housing

...

ST ADAPTER, Coupling SM, Ceramic Sleeve Metal Housing

...

ST ADAPTER, Coupling, Flange Type SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

...

SC SIMPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

...

SC SIMPLEX ADAPTER,APC SM, Ceramic Sleeve Green Housing

...

SC DUPLEX ADAPTER, MM, PB Sleeve Ivory Housing

...

SC DUPLEX ADAPTER, SM, Ceramic Sleeve Blue Housing

interlink