: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LAN (UTP) System


...
US-5101LZ-1

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M. สีขาว

...
US-5101LZ-2

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M. สีแดง

...
US-5101LZ-3

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M. สีเขียว

...
US-5101LZ-4

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M. สีฟ้า

...
US-5101LZ-5

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 1 M. สีเหลือง

...
US-5102LZ-1

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M. สีขาว

...
US-5102LZ-2

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M. สีแดง

...
US-5102LZ-3

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M. สีเขียว

...
US-5102LZ-4

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M. สีฟ้า

...
US-5102LZ-5

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 2 M. สีเหลือง

...
US-5103LZ-1

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M. สีขาว

...
US-5103LZ-2

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M. สีแดง

...
US-5103LZ-3

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M. สีเขียว

...
US-5103LZ-4

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M. สีฟ้า

...
US-5103LZ-5

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 3 M. สีเหลือง

...
US-5105LZ-1

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M. สีขาว

...
US-5105LZ-2

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M. สีแดง

...
US-5105LZ-3

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M. สีเขียว

...
US-5105LZ-4

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M. สีฟ้า

...
US-5105LZ-5

CAT 6 RJ45-RJ45 Patch Cord, LSZH 5 M. สีเหลือง