: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
FBD3-1208-07

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 7X 12, I.D. 8 MM. 2000.M.*

...
FBD3-1410-01

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 1X 14, I.D. 10 MM. 1000.M.*

...
FBD3-1410-02

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 2X 14, I.D. 10 MM. 2000.M.*

...
FBD3-1410-03

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 3X 14, I.D. 10 MM. 2000.M.*

...
FBD3-1410-04

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 4X 14, I.D. 10 MM. 2000.M.*

...
FBD3-1410-05

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 5X 14, I.D. 10 MM. 2000.M.*

...
FBD3-1410-06

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 6X 14, I.D. 10 MM. 1000.M.*

...
FBD3-1410-07

THICK BURIAL MICRO DUCT - BUNDLE 7X 14, I.D. 10 MM. 1000.M.*

...
UFC9201B

F.O. Simplex 0.9 mm 1 Core, SM 9/125m m, for pigtail, OS2 2,000 M.*

...
UFC9201LSZH

F.O. Simplex 3.0 mm. 1 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9202LSZH

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9204LSZH

F.O. Distribution 4 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9206LSZH

F.O. Distribution 6 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9212LSZH

F.O. Distribution 12 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC9224LSZH

F.O. Distribution 24 Core, SM 9/125m m, LSZH-FR, OS2 2,000 M.

...
UFC5202LSZH

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Grey 2,000 M.

...
UFC5204LSZH

F.O. Distribution 4 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC5206LSZH

F.O. Distribution 6 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC5212LSZH

F.O. Distribution 12 Core, MM 50/125m m, LSZH-FR, OM2 , Orange 2,000 M.

...
UFC4202

F.O. Zipcord 3.0 mm. 2 Core, XG 50/125 mm, LSZH-FR, OM3 2,000 M.