: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


COAXIAL (RG) System...

สายนิ่มพ่วงจานดาวเทียมกับกล่องดาวเทียม , Crimp Type SATELLITE TV Patch Cord (F-F) 3 เมตร

...

สายนิ่มพ่วงจานดาวเทียมกับกล่องดาวเทียม , Crimp Type SATELLITE TV Patch Cord (F-F) 5 เมตร

...

สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal) 1 เมตร

...

สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal) 3 เมตร

...

สายอ่อนพ่วงโทรทัศน์ , Advance, Crimp Type TELEVISION Patch Cord (Pal-Pal) 5 เมตร

interlink