: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


LINK RACK...

LINK 19” CURVE PERFORATE 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...

LINK 19” NETWORK RACK 42U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 205

...

LINK 19” NETWORK RACK 45U Rack งาน Data Network 55 x 30 x 220

...

STEEL BASE (Option for Network Rack) ขาเหล็กชนิดฐานแผ่น

...

Vertical Managment (Option for Network Rack42U) รางร้อยสายด้านข้าง

...

Vertical Managment (Option for Network Rack45U รางร้อยสายด้านข้าง

...

PDU 4 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 6 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 12 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 20 TIS Outlet (Lighting SW w/Guard + Protection 16A) รางไฟ มอก. ที่มี Protection และสวิสซ์ไฟ

...

PDU 6 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 16 A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 Universal Outlet (Circuit Breaker 32 A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Eyes Shutter และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 6 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 Universal Outlet (CircuIt Breaker 16A+V-A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 20 Universal Outlet (CircuIt Breaker 32A+V-A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี Volt-Amp และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 6 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 16A+ Power Plug 16A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

...

PDU 12 C13 Outlet (Circuit Breaker 32A+ Power Plug 32A) รางไฟที่มี C13 และปลั๊กเพาเวอร์

interlink