: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


Telephone System...

TELEPHONE MAGAZINE 10 Pair load with 230 V-5A/5KA ARRESTER (ชุดป้องกันฟ้าผ่าครบชุด)

...

3 pole ARRESTER, 230V-5A/5KA with fail-safe (TOT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 5 KA)

...

3 pole ARRESTER, 230V-10A/10KA with fail-safe (TOT Spec # OES 002 001 02) (ตัวป้องกันฟ้าผ่า 10 KA)

...

FIVE ELECTRODE PROTECTOR (TOT Spec # OES 002 036 02 (ตัวป้องกันฟ้าผ่าแบบพิเศษ ป้องกันฟ้าผ่าได้หลายครั้ง)

...

Earth Bar 10 Pair (ใช้คู่กับ Five Electrode) ใช้ต่อลง ground กรณีติดตั้ง Five Electorde Protector

...

INSERTION (connection & cutting) TOOL with sensor

...

2 - pole Test cord 2/2, Plug to Alligator clip

...

4 - pole Test cord 2/4, Plug to Open End

...

2 - pole Plug Assembly Kit

...

4 - pole Plug Assembly kit

...

30 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 30 18x17x8

...

50 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 50 18x17x8

...

100 PAIR PLASTIC TC BOX,INDOOR (มีกุญแจและแถม BMF) 100 27.5x21x11

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 30 Pair แถม BMF 30 21.5x13.5x9

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 50 Pair แถม BMF 50 22.5x19.5x9

...

PLASTIC OUTDOOR TELEPHONE BOX 100 Pair แถม BMF 100 38.0x19.0x11

...

PLASTIC FULLY WATERTIGHT BOX 100 Pair แถม BMF 100 38x19.0x11

...

CROSS-CONNECT CABINET SIZE 3 30Pairs 24x22x11

...

CROSS-CONNECT CABINET SIZE 6 60Pairs 24x35x11

...

CROSS-CONNECT CABINET SIZE 12 120Pairs 32x35x11

interlink