สินค้าและบริการ

interlink

CAT 5E RJ45 Colorful JACK, Slim ตัวเมียหลากสี มีฝากันฝุ่น สีเขียว

US-1005SC3

interlink

CAT 5E RJ45 Colorful JACK, Slim ตัวเมียหลากสี มีฝากันฝุ่น สีฟ้า

US-1005SC4

interlink

CAT 5E RJ45 Colorful JACK, Slim ตัวเมียหลากสี มีฝากันฝุ่น สีเหลือง

US-1005SC5

interlink

CAT 5E RJ45 Blue JACK, Slim , Tool Free ตัวเมียไม่ต้องใช้เครื่องมือ สีฟ้า

US-1005STF

interlink

CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/Support แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้

US-3024

interlink

CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT (2U) w/Support แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้

US-3048

interlink

CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line or Patch Panel Insert ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน , ใส่ Patch Panel ได้

US-4005IL

interlink

CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน

US-4005

interlink

BLANK RJ45 POP-UP STAINLESS 1-3 PORT w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นเปล่ามีDamping

US-2030

interlink

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

US-2021A

interlink

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

US-2022A

interlink

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

US-2023A

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีขาว

US-5003LZ-1

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีแดง

US-5003LZ-2

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีเขียว

US-5003LZ-3

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีฟ้า

US-5003LZ-4

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีเหลือง

US-5003LZ-5

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีขาว

US-5006LZ-1

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีแดง

US-5006LZ-2

interlink

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีเขียว

US-5006LZ-3
interlink