: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LAN (UTP) System


...
US-3024

CAT 5E PATCH PANEL 24 PORT (1U) w/Support แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้

...
US-3048

CAT 5E PATCH PANEL 48 PORT (2U) w/Support แผงกระจายสายมีเหล็กจัดสายและติดป้ายชื่อได้

...
US-4005IL

CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line or Patch Panel Insert ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน , ใส่ Patch Panel ได้

...
US-4005

CAT 5E RJ45 COUPLER In-Line ตัวต่อสายตัวเมีย 2 ด้าน

...
US-2030

BLANK RJ45 POP-UP STAINLESS 1-3 PORT w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นเปล่ามีDamping

...
US-2021A

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 1 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

...
US-2022A

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 2 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

...
US-2023A

CAT 5E NEW POP-UP STAINLESS 3 PORT OUTLET w/DAMPING เต้ารับฝังพื้นมีDamping

...
US-5003LZ-1

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีขาว

...
US-5003LZ-2

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีแดง

...
US-5003LZ-3

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีเขียว

...
US-5003LZ-4

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีฟ้า

...
US-5003LZ-5

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 1 M. สีเหลือง

...
US-5006LZ-1

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีขาว

...
US-5006LZ-2

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีแดง

...
US-5006LZ-3

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีเขียว

...
US-5006LZ-4

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีฟ้า

...
US-5006LZ-5

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 2 M. สีเหลือง

...
US-5010LZ-1

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 3 M. สีขาว

...
US-5010LZ-2

CAT 5E RJ45 - RJ45 PATCH CORD, LSZH 3 M. สีแดง