: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LINK RACK


...
CW1-60406G

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 37.0

...
CW1-60409G

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 50.5

...
CW1-60412G

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 64.0

...
CW2-60506G

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...
CW2-60509G

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...
CW2-60512G

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...
CW2-60606G

LINK 19” GLASS WALL RACK 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...
CW2-60609G

LINK 19” GLASS WALL RACK 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...
CW2-60612G

LINK 19” GLASS WALL RACK 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...
CW1-60406W

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 37.0

...
CW1-60409W

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 50.5

...
CW1-60412W

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 64.0

...
CW2-60506W

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 37.0

...
CW2-60509W

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 50.5

...
CW2-60512W

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 50 cm., 2 ตอน 60 x 50 x 64.0

...
CW2-60606W

LINK 19” WAVE PERFORATE 6U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 37.0

...
CW2-60609W

LINK 19” WAVE PERFORATE 9U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 50.5

...
CW2-60612W

LINK 19” WAVE PERFORATE 12U, ลึก 60 cm., 2 ตอน 60 x 60 x 64.0

...
CW1-60406C

LINK 19” CURVE PERFORATE 6U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 37.0

...
CW1-60409 C

LINK 19” CURVE PERFORATE 9U, ลึก 40 cm., 1 ตอน 60 x 40 x 50.5
interlink