: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

NETWORKING


...
PG-2126A

26-Port GIGABIT SWITCH, 24 GE + 2 SFP (GE)

...
PG-4010A

10-Port L2 Managed GIGABIT SWITCH, 8 GE + 2 SFP (GE)

...
PG-4026A

26-Port L2 Managed GIGABIT SWITCH, 24 GE + 2 SFP (GE)

...
UT-1319A

4 x GIGABIT L2 HARDENED SWITCH, 4 GE + 2 SFP (GE)

...
PSG-3104A

4-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 60W); 4 GE (PoE) + 1 GE

...
PSG-3108A

8-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 140W); 8 GE (PoE)

...
PSG-3124A

24-Port GIGABIT Ethernet PoE SWITCH (AC 380W); 24 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5008

8-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 70W); 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5008A

8-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 125W); 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5116A

16-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 300W); 16 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PSG-5124+

24-Port L2 Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 330W); 24 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PS-1001A

1-Port 1000 Mbps MINI Industrial PoE Converter (AC 36W) 1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)

...
PS-1010

1-Port Industrial GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 1 GE (PoE) + 1 SFP (GE)

...
PS-1020

2-Port Industrial GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 2 GE (PoE) + 1 SFP (GE)

...
PS-1040T

4-Port Industrial GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4 GE (PoE) + 1 RJ( GE) + 1 SFP (GE

...
PS-1080

4-Port Industrial GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PS-2080

4-Port Industrial GIGABIT PoE SWITCH (DC 120W 4 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PS-3140

4-Port Lite Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 90W) 4 GE (PoE) + 1 RJ( GE)+1SFP(GE)

...
PS-3180

8-Port Lite Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 160W) 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)

...
PS-3180S

8-Port Lite Managed GIGABIT PoE SWITCH (AC 160W) 8 GE (PoE) + 2 SFP (GE)
interlink