: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

FIBER OPTIC System


...
UFC5312A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH - FR, OM2 4,000 M.

...
UFC4304A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.*

...
UFC4306A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC4312A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...
UFC3304A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.*

...
UFC3306A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...
UFC3312A

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...
UFC9606M

F.O. Armored, Multi-Tube 6 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9612M

F.O. Armored, Multi-Tube 12 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9624M

F.O. Armored, Multi-Tube 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9648M

F.O. Armored, Multi-Tube 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...
UFC9660M

F.O. Armored, Multi-Tube 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9672M

F.O. Armored, Multi-Tube 72 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9696M

F.O. Armored, Multi-Tube 96 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...
UFC9612MD

F.O. Armored, Multi-Tube 12 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9624MD

F.O. Armored, Multi-Tube 24 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9648MD

F.O. Armored, Multi-Tube 48 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9660MD

F.O. Armored, Multi-Tube 60 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9672MD

F.O. Armored, Multi-Tube 72 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...
UFC9696MD

F.O. Armored, Multi-Tube 96 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*