: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH - FR, OM2 4,000 M.

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.*

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OM3 4,000 M.

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 4 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.*

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 6 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...

F.O. Outdoor / Indoor, Armored 12 Core, LSZH-FR, OM4 4,000 M.

...

F.O. Armored, Multi-Tube 6 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. Armored, Multi-Tube 12 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. Armored, Multi-Tube 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. Armored, Multi-Tube 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. Armored, Multi-Tube 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 72 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 96 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 12 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 24 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 48 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 60 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 72 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. Armored, Multi-Tube 96 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

interlink