: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th

LAN (UTP) System


...
TX-1302

UTP CABLE TESTER (NEW BLUE) (เครื่องมิอ TEST สาย UTP) รหัสเดิม US-8010

...
US-8015

NET TONER & PROBE KIT (ตัวส่งสัญญาณหาสาย)

...
US-8012

NET FINDER 25 & TESTER (included 25 remote) (เครื่องหาปลายสาย)