: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


FIBER OPTIC System...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 24 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Single Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 24 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 48 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 60 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

...

F.O. FIG.8, Multi-Tube , Armored 72 Core, OS2, Double Jacket 4,000 M.*

interlink