วิสัยทัศน์และพันธกิจ

    คำขวัญ          : อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน
 
    วิสัยทัศน์          : เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน
 
    ปรัชญา          : นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย
              
    พันธกิจ          : เติบโตไปพร้อมกันทั้งลูกค้า และพันธมิตร
              
    ค่านิยม          : คนดี – คนเก่ง
              
    ปฏิญญา          1. สินค้าคุณภาพ
              2. ราคาถูกกว่า
              3. บริการที่ดีกว่า


ความมุ่งมั่น

 1. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • นำเข้าและจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย
 2. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
  • เป็นผู้ให้บริการโครงข่าย Fiber Optic ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย
  • เป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด
 3. บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมโครงการระบบไฟฟ้าและสื่อสาร