ข่าวสารและกิจกรรม

อินเตอร์ลิ้งค์ ลงนามปรับปรุงระบบโทรคมนาคมกองทัพไทย

  • Share :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณณัฐนัย อนันตรัมพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และโทรคมนาคม และ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมพิธีลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งปรับปรุงโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร งบประมาณเพิ่มเติมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยและบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 36,330,000 บาท ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการพัฒนาระบบการสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย

ประกาศผลรางวัลสลากบำรุงกาชาดไทย ร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ งานกาชาดปี 2559

FIBER AIR BLOWN Solution

ก้าวล้ำเทคโนโลยีการเป่าสายไฟเบอร์ออปติกลงท่อ

งาน Communication Infrastructure For Thailand 4.0

การจัดเพื่อ update นวัตกรรมความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ