ข่าวสารและกิจกรรม

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง

  • Share :

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัทฯ และ พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ร่วมลงนามสัญญางานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเคเบิลใยแก้วนำแสง และอุปกรณ์ประกอบระบบ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 98,331,000.00 บาท ณ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อการพัฒนาระบบการสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

รางวัล SET Awards 2017

ILINK ได้รับรางวัลดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ

งานแถลงข่าว

การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2562