ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าว

  • Share :

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขัน Cabling Contest 2019 โดยบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อการต่อยอดทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณ  จึงดำเนินการแข่งขัน Cabling contest อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7 เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพ  ทักษะเกี่ยวกับสายสัญญาณได้อย่างเต็มที่ โดยภายในงานได้รับเกียรติเปิดงานโดย คุณสมบัติ  อนันตรัมพร  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ , พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน , ท่านพลวีีธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , คุณสมชาย ทรัพย์เย็น อุปนายกและเหรัญญิก สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย  ,  คุณ วัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักรับรองความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดงาน  ณ โรงแรมเจ้าพระยา รัชดา  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560

คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมทบทวนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกลางปี 2560

งานแถลงข่าว Cabling Contest ปีที่ 6

การแถลงข่าวสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ประจำปี 2561

ครอบครัวอินเตอร์ลิ้งค์รวมใจเป็น1

อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ร่วมสร้างพลังการแบ่งปันความสุข ให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านบางบ่อ จ.สมุทรสงคราม

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ได้รับรางวัล ESG100‬ เป็นปีที่ 2