ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดประสบการณ์ใหม่กับงาน SMART NETWORK

  • Share :

คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเปิดงาน SMART NETWORK พร้อมทั้งกล่าวถึงทิศทางของสายสัญญาณ ทำอย่างไรให้สมาร์ทเทคโนโลยีเกิดขึ้น  และกำลังก้าวไปในอนาคต ผู้เข้าสัมมนาได้สัมผัสกับสินค้าจริง และโซลูชั่นของสินค้า  ณ. ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา ในวันที่ 05/03/2562 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

การอยู่ร่วมกันของสายทองแดงและไฟเบอร์

การอยู่ร่วมกันของสายทองแดงและไฟเบอร์

อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา

อินเตอร์ลิ้งค์เซ็น MOU ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) จับมือเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อฝึกประสบการณ์ในด้านวิชาชีพ

สตรีดีเด่นประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีกับคุณชลิดา อนันตรัมพรได้รับรางวัลสตรีดีเด่นประจำปี 2559

งาน Communication Infrastructure For Thailand 4.0

การจัดเพื่อ update นวัตกรรมความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ