นักลงทุนสัมพันธ์

บทวิเคราะห์นักลงทุน

 ข้อมูลการติดต่อ
 คุณ : Khun. Mintra Rattayapas
 เบอร์ : 0-2638-5788
 อีเมล์ : mintra.rattayapas@th.nomura.com
   บทวิเคราะห์ วันที่ ดาวน์โหลด
 -NOMURA2018-05-15
 -NOMURA2017-01-10
 -NOMURA2017-01-10
 -NOMURA2016-07-12
 -NOMURA2016-06-22
 -NOMURA2016-05-12
 -NOMURA2016-04-24
 -NOMURA2016-02-29
 -NOMURA2016-01-15