รางวัล

Interlink Communication PCL.

-พ.ศ. 2546 (2003)

บริษัทได้รับการคัดเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้เป็น "บริษัทจรรยาบรรณดีเด่น " (Good Governance) และจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการและการเจริญเติบโตดีเด่น อีกทั้งยังปฏิบัติตามข้อกำหนด เรื่องการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และสภาพคล่อง จึงได้รับรางวัล SET Award (Mai Growth Star) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2548 และ 2549 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

-พ.ศ. 2548 (2005)

July 18, 2005 ได้รับรางวัล SET AWARD 2005 “MAI Growth Star” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ. 2549 (2006)

July 26, 2006 ได้รับรางวัล SET AWARD 2006 “MAI Growth Star” 2 ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ. 2551 (2008)

December 11, 2008 Bai Pho Business Awards ได้รับรางวัลเกียรติยศ สำหรับผู้ประกอบการ Bai Pho Business Awards จากสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย Interlink Communication PLC. In honor its distinction and excellence in Innovation, Value Creation and Customer Focus

-พ.ศ. 2552 (2009)

November 13, 2009 ได้รับรางวัล SET AWARDS 2009 “IR Excellence Awards” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ. 2554 (2011)

Best Investor Relation Awards 2011

Outstanding Investor Relation Awards 2011

ได้รับรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2011” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “IR Excellence Awards”

-พ.ศ. 2555 (2012)

ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ไอ เรคคอกนิชั่น 2012 (CSRI Recognition 2012) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับรางวัลดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2011” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “IR Excellence Awards”

-พ.ศ. 2556 (2013)

Outstanding Investor Relation Awards 2013 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “SET AWARDS 2013” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ “IR Excellence Awards”

ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ไอ เรคคอกนิชั่น 2013 (CSRI Recognition 2013) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ. 2557 (2014)

ได้รับรางวัลซีเอสอาร์ไอ เรคคอกนิชั่น (CSRI Recognition) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ. 2559 (2016)

July 25, 2016
ได้รับรางวัล ESG100 ประจำปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ซึ่งย้ำถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environmental, Social and Governance : ESG) จากการประเมินบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 621 บริษัท

-พ.ศ. 2560 (2017)

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017

Interlink Telecom PCL.

-พ.ศ. 2559 (2016)

November 17, 2016
ACES Awards
Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards 2016
Outstanding Leaders in Asia to Nattanai Anuntarumporn

August 4, 2016
7th Asia best employer brand awards 2016
Nattanai Anuntarumporn CEO OF THE YEAR

August 5, 2016
Nattanai Anuntarumporn
CEO OF THE YEAR AWARD TELECOM SERVICES SECTOR