: ติดต่อเรา : ส่งข้อความถึงเรา : 02-666-1111 : info@interlink.co.th


GERMANY RACK...

AC POWER DISTRIBUTION 2 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 2 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 4 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 4 TIS Outlet w/Cable 1.8 Mw. /, SW Cover (รางไฟ 4 Outlet) สีดำ

...

AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 6 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 6 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 6 Outlet) สีดำ

...

AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 8 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 8 TIS Outlet w/Cable 3 M w. / ,SW Cover (รางไฟ 8 Outlet) สีดำ

...

AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 12 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 12 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 12 Outlet) สีดำ

...

AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 20 Outlet)

...

AC POWER DISTRIBUTION 20 TIS Outlet w/Cable 3 M.w / , SW Cover (รางไฟ 20 Outlet) สีดำ

...

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB

...

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 12 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB สีดำ

...

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB

...

32 Ampere POWER DISTRIBUTION 20 Outlet Cable 3 M. & o wPer Plug w/CB สีดำ

...

THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ ชุดเทอร์โมสตัด

...

THERMOSTAT PANEL SET พร้อม 2 Outlet ควบคุมการปิด-เปิดของพัดลมระบายอากาศ ชุดเทอร์โมสตัด สีดำ

...

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน)

...

FRONT PANEL FIX SHELF Deep 25 cm. for WALL RACK & OPEN RACK (ถาดยืดหน้า 2 ด้าน) สีดำ

...

FIX COMPONENT SHELF Deep 48 cm. for RACK 60 cm . (ถาดยึดน็อต4ด้าน)

interlink